Richtlijnen van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het au pair-programma staat onder toezicht van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat Cultural Care heeft aangewezen als designated program sponsor. Wij zien toe op de naleving van de programmaregels om jou en je gastgezin te beschermen.

In de Verenigde Staten mag je alleen op een J-1-visum als au pair werken via een officieel aangewezen organisatie ofwel designated program sponsor, zoals Cultural Care Au Pair.

Cultural Care geldt in de VS sinds 1989 als designated program sponsor. Sindsdien zorgt ons team ervoor dat alle deelnemers aan ons programma de strenge regels van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken naleven. Deze regels moeten ervoor zorgen dat al onze au pairs een fijne tijd kunnen beleven.

Onder de richtlijnen van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn wij verplicht:

 • Au pairs minimaal acht uur training te bieden op het gebied van de ontwikkeling en veiligheid van kinderen (waarvan minimaal vier uur op het gebied van de veiligheid van baby's).
 • Au pairs voordat ze in een Amerikaans gastgezin worden geplaatst minimaal 24 uur instructie te bieden op het gebied van de ontwikkeling van kinderen (waarvan minimaal vier uur op het gebied van kinderen jonger dan twee jaar oud).
 • Ervoor te zorgen dat elk gastgezin een Local Childcare Consultant (LCC) krijgt toegewezen, die op maximaal een uur rijden van het gezin woont.
 • De LCC op te dragen binnen 14 dagen na aankomst van de au pair een oriënterend gesprek te houden met het gastgezin en de au pair.
 • LCCs worden vereist om maandelijks persoonlijk contact te houden met de gastgezinnen en au pairs.

Onder de richtlijnen van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn gastgezinnen verplicht:

 • Het gastgezin voorziet de au pair van een eigen slaapkamer, maaltijden en een wekelijkse vergoeding van minimaal $ 195,75 (dit bedrag is berekend op basis van het in Amerika geldende minimumloon en is onder voorbehoud van wijzigingen).*
 • Hun au pair niet meer dan 45 uur per week te laten werken (en niet meer dan 10 uur op één dag).
 • Hun au pair alleen huishoudelijk werk te laten doen dat te maken heeft met de zorg voor de kinderen (bijvoorbeeld koken, de was doen en kinderkamers opruimen).
 • Hun au pair anderhalve dag per week en minimaal één volledig weekend per maand vrij te geven en twee weken doorbetaalde vakantie te bieden.
 • Ervoor te zorgen dat er gedurende de eerste drie dagen na aankomst altijd een ouder of verantwoordelijke volwassene bij de au pair thuis is.
 • Ervoor te zorgen dat er altijd een volwassene bij de au pair thuis is als het gezin een baby jonger dan drie maanden heeft.
 • Een bijdrage te leveren van maximaal $ 500 aan de verplichte studie van de au pair.
 • Te zorgen voor vervoer van en naar de maandelijkse bijeenkomsten met de LCC en de universiteit/college waar de au pair colleges volgt.

Meer informatie over de richtlijnen van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken vind je hier.

Lid van de International Au Pair Association (IAPA)

Cultural Care is lid van de IAPA, wat ons een 'keurmerk' als Amerikaans au pair-programma geeft. IAPA is een wereldwijde vereniging die hoog staat aangeschreven in de wereld van de culturele uitwisseling. Ga voor meer informatie naar www.iapa.org.


*Gastgezinnen en au pairs zij vrij te discuseren om een vergoeding overeen te komen die hoger is dan het vereiste minimum van $ 195,75; dit kan echter niet in ruil voor uren die het limiet overschrijden (10 uur per dag; 45 uur per week) of taken die niet behoren tot het zijn van au pair.