Aangewezen door Amerikaanse Overheid

Het au pair programma is een VS Ministerie van Buitenlandse Zaken gereguleerd cultureel uitwisselings programma dat is aangewezen in 1989. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschrijft richtlijnen die alle programma deelnemers en au pair agentschappen moet volgen; richtlijnen die ontworpen zijn om de families en de au pairs te beschermen. Het is Cultural Care Au Pairs verantwoordelijkheid om deze richtlijnen te handhaven om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de ervaring voor alle partijen gewaarborgd blijft. Als sponsor zijn wij gedwongen aan stricte regels als het gaat om het screenen van families en au pairs en ondersteuning. Wij leggen ook vele documentatie en rapporten voor aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken ter ondersteuning van onze hoge kwaliteiten van het programma. De enige legale manier om als au pair te werken in de VS is door een aangewezen instantie zoals Cultural Care Au Pair.

De regels van de overheid waaraan wij moeten voldoen zijn o.a.:

 • Zorgen dat au pairs een minimum van acht uur training krijgen in kinderzorg en kindveiligheid (waarvan vier gaan over peuter veiligheid)
 • Zorgen dat au pair een minimum van 24 uur kind ontwikkelingsinstructie krijgen voordat ze worden geplaatst bij een Amerikaans gezin (waarvan minimaal vier uur over kinderen onder de twee jaar oud)
 • Verzekeren dat elk gastgezin een lokaal kinderzorg coordinator (LCC) krijgt die maximaal een uur rijden van de familie woont
 • Vereist LCCs om een orientatie met elk gastgezin en au pair te houden binnen 14 dagen van aankomst van de au pair
 • Vereist LCCs om een maandelijks contact te houden met de gastgezinnen en maandelijks bijeenkomsten te houden voor hun au pairs.

Richtlijnen waar onze gastgezinnen zich aan moeten houden:

 • Voorzie hun au pair van een prive slaapkamer, maaltijden en wekelijks salaris van $195,75 (gebaseerd op het landelijk minimum loon; aan verandering onderhevig)
 • Het limiteren van hun au pairs werkuren tot 45 uur per week (niet meer dan 10 uur per dag)
 • Het limiteren van hun au pairs huishoud verantwoordelijkheden tot gerelateerd aan kinderzorg (inclusief maaltijd voorbereiden, de was en het opruimen van de kamers)
 • Het geven van hun au pair van 1,5 dag vrij per week, minstens 1 vol weekend vrij elke maand en 2 weken betaald verlof
 • Regelen van een ouder of volwassen persoon om de eerste drie dagen na aankomst van de au pair thuis te blijven
 • Verzekeren dat er nog een volwassen persoon altijd thuis is als er een peuter onder de 3 maanden oud in het gezin leeft.
 • Contribueert tot $500 voor de kosten van de au pairs educatieve vereisten
 • Regelt transport voor de au pair om de maandelijkse bijeenkomsten en lessen bij te wonen 

Lid van de International Au Pair Association (IAPA)

Als lid van de IAPA, heeft Cultural Care Au Pair een kwaliteits goedkeuring gekregen als au pair programma in de VS. IAPA is een wereldwijde organisatie en hoog aangeschreven in de culturele uitwisselings industrie. Zie www.iapa.org voor meer informatie.